Välkommen!

Tanzaniska riksförbundet bevarar, utvecklar och presenterar vår östafrikanska nationella,språkliga och kulturella identiteten inom ramen för ett multikulturellt svenskt samhälle.
Vårt mål är att främja integration och demokrati och motverka rasism och utanförskap. Välkommen till oss!

 OM OSS

Vilka vi är och hur vi jobbar. Förbundet består av Tanzaniska föreningar samt andra organisationer i Sverige som är partipolitiskt och religiöst obundet och är öppen för alla Tanzaniska organisationer, så länge deras stadgar inte står i direkt konflikt med Riksförbundets

FÖRBUNDETS MÅLSÄTTNINGAR

Att representera Tanzanier och Tanzaniska medlemsföreningar i Sverige. Att samordna, stödja och presentera medlemsföreningarnas arbete. Att bevara, utveckla och presentera den nationella, språkliga och kulturella identiteten inom ramen för ett multikulturellt svenskt samhälle. Att verka för enighet och samarbete bland Tanzanier och Tanzaniska föreningar i Sverige. Att upplysa Tanzanier om det svenska samhället. Att verka för Tanzanier med integration och anpassning i det svenska samhället genom information, möten, cirklar och seminarier. Att aktivt arbeta med åtgärder mot missbruk av alkohol och narkotika bland Tanzaniska ungdomar och informera dem om konsekvenserna av missbruket, genom t ex möten, film, muntlig och skriftlig information.

Att främja jämställdhetsarbete Att engagera sina medlemmar i fred och antirasistiska rörelser och verka för förebyggande åtgärder mot diskriminering. Att arrangera seminarier, konferenser, cirklar, föreläsningar och utställningar om Tanzania kultur och följa upp alla utvecklingar både här i Sverige och Tanzania Att samarbeta med andra svenska och etniska organisationer och svenska myndigheter för förverkligandet av förbundets målsättningar.

Att informera svenskar och svenska myndigheter om Tanzanier, Tanzanisks kultur, språk, historia. Att informera medlemsföreningar och svenska myndigheter om situationen och utvecklingen i Tanzania, Att sprida Tanzanisks mat, kultur och språket. Att skapa utvecklingsmöjligheter för de Tanzaniska barnen i Sverige samt stimulera ungdomarna till högre utbildning. Att ordna utflykter och sommarläger för medlemmarna. Att ordna Tanzaniska konserter och fester för både Tanzanier och Tanzanier vänner. Att verka för de Tanzaniska barnen får hemspråksundervisning genom sina lokala föreningar. Att verka för utveckling och ökning av de lokala föreningarna inom landets kommuner och vara behjälplig vid start av nya föreningar.